ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και υπεύθυνα την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, καθώς και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθή συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη. Αναλαμβάνουμε την κατάθεση αιτήσεων είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως με Πανελλαδική αλλά και από Εξωτερικό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ
ΕΠΙΣΥΝΑΨΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ 
ΥΠΟΒΑΛΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ & ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΑΣ

**  ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΠΩΣ ΟΙ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ  **

Καθώς πλέον, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης σε περίπτωση που ο κωδικός παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΝΕΟ» ή ο κωδικός παραβόλου είναι εσφαλμένος. Συνεπώς θα πρέπει το παράβολο να έχει εκδοθεί και πληρωθεί πριν την οριστικοποίηση της είτε από το γραφείο μας είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων:

 • Την συμβουλευτική καθοδήγηση του υποψηφίου.
 • Την στατιστική κατάταξη της προτίμησης των θέσεων.
 • Την συλλογή ή έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Την μετάφραση και επικύρωση των τίτλων σπουδών.
 • Την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο του ΑΣΕΠ.
 • Την ορθή συμπλήρωση της καρτέλας μητρώου υποψηφίου.
 • Την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.
 • Την προετοιμασία του φακέλου.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης.
 • Την ενημέρωση του υποψηφίου για την έκδοση αποτελεσμάτων.
 • Την κατάθεση τυχόν ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.
 • Την διατήρηση των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονικό φάκελο.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

 • ΠΕ - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • ΤΕ- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • ΔΕ - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΥΕ - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • Γραπτοί Διαγωνισμοί.
 • Πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
 • Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με επιλογή βάσει ουσιαστικής εκτίμησης των προσόντων των υποψηφίων.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις μέσω ΟΑΕΔ όπως Κοινωφελή Προγράμματα ή Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) αλλά και αιτήσεις σε ΕΟΠΠΕΠ, ΟΠΣΥΔ, ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΟΑΕΔ, Δ.ΙΕΚ κτλ.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ (1Κ/2024) για τη πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Ιαν 28

5Κ / 2023

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο...

Δεκ 25

3ΓΒ/2023

4276 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ & ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αυγ 01

ΕΠΟΠ 2023

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 1700 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δείτε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης σας και την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών σας.

Υπολογίστε εύκολα τα μόριά σας για κάθε προκήρυξη που σας ενδιαφέρει ανά κατηγορία στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναλυτικές Πληροφορίες για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο. 


Όροι & Προϋποθέσεις Αιτήσεων Προκηρύξεων
Οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης του γραφείου μας παρέχονται με βάση τα δεδομένα που προσκομίζει ο υποψήφιος. Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον υποψήφιο σχετικά με την κατάρτιση του φακέλου του (αίτηση και δικαιολογητικά), την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στους αρμόδιους φορείς και την παροχή αποδεικτικών εγγράφων και αντιγράφων. Σε περίπτωση αμέλειας του ενδιαφερομένου για την έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η καταβληθείσα αμοιβή δεν επιστρέφεται.
Το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα των στοιχείων που προσκόμισε ο υποψήφιος όπως επίσης και για την πληρότητα του φακέλου, την ευθύνη των οποίων φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας του προσωπικού, δυσλειτουργιών των εφαρμογών ή των ιστοσελίδων, των ειδικών πλατφορμών και της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ή την αποστολή των δικαιολογητικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, το γραφείο μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που μπορεί να υποστεί ο υποψήφιος συνεπεία των υπηρεσιών που έλαβε από το γραφείο μας και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποζημίωσης του υποψηφίου περιορίζεται στο ύψος της αμοιβής που κατέβαλλε ως προς το κόστος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο υποψήφιος είναι ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος για την ορθότητα των αιτήσεων και των περιεχομένων στοιχείων, κριτηρίων και δικαιολογητικών. Οφείλει να ενημερώνει και να τροφοδοτεί έγκαιρα και έγκυρα με τα όσα επιθυμεί να συμπεριληφθούν στην αίτηση του.
Ο υποψήφιος οφείλει να παραλάβει έγκαιρα και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, αντίγραφο ή το πρωτότυπο της αίτησης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών που απαρτίζουν στο σύνολο την συμμετοχή του στην όποια διαδικασία. Η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα ώστε να μεσολαβεί επαρκές χρονικό περιθώριο για τυχόν διορθώσεις ή επανυποβολή της αίτησης, αποστολή ή ακύρωση υποβολής και επαναποστολής.
Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης της αίτησης μετά την οριστική υποβολή της είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά, με ή χωρίς ηλεκτρονική ή φυσική αποστολή, ακόμη και χωρίς την καταχώρηση της εάν έχει παραχθεί εργασία προς την ολοκλήρωση ή συμπλήρωσή της, το αντίτιμο της αξίας δεν επιστρέφεται.
Με την εντολή παροχής προεργασίας και διεκπεραίωσης οποιασδήποτε αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε διαγωνισμό αναλαμβάνει το γραφείο μας νοείται αυτομάτως η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος. Ο υποψήφιος κατά την απόδοση εντολής προς το γραφείο συμπληρώνει είτε ο ίδιος είτε το προσωπικό του γραφείου, έγγραφο παραγγελίας / φόρμα αίτησης που σημαίνει ομοίως και εξ ολοκλήρου την αποδοχή των ανωτέρω.
Ο υποψήφιος λαμβάνει γνώση των όρων προφορικά ή γραπτά ή μέσω αναρτημένων ανακοινώσεων ή μέσω της φόρμας αίτησης και ρητά τους αποδέχεται στο σύνολο τους. Σε περίπτωση αντίρρησης το γραφείο δεν αναλαμβάνει κανένα μέρος των υπηρεσιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων του.- 

Ανάρτηση: Τετάρτη 7/3/2018