ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και υπεύθυνα την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, καθώς και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθή συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη. Αναλαμβάνουμε την κατάθεση αιτήσεων είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως με εξουσιοδότηση, με Πανελλαδική κάλυψη αλλά και από το Εξωτερικό για κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό.


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων:

 • Την συμβουλευτική καθοδήγηση του υποψηφίου.
 • Την στατιστική κατάταξη της προτίμησης των θέσεων.
 • Την συλλογή ή έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Την μετάφραση και επικύρωση των τίτλων σπουδών.
 • Την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο του ΑΣΕΠ.
 • Την ορθή συμπλήρωση της καρτέλας μητρώου υποψηφίου.
 • Την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.
 • Την προετοιμασία του φακέλου.
 • Την αποστολή του φακέλου με courier.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης.
 • Την ενημέρωση του υποψηφίου για την έκδοση αποτελεσμάτων.
 • Την κατάθεση τυχόν ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.
 • Την διατήρηση των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονικό φάκελο για επόμενη αίτηση χωρίς να χρειάζεται εκ νέου η συλλογή τους όπου αυτό είναι εφικτό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

 • ΠΕ - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • ΤΕ- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • ΔΕ - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΥΕ - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • Γραπτοί Διαγωνισμοί.
 • Πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
 • Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με επιλογή βάσει ουσιαστικής εκτίμησης των προσόντων των υποψηφίων.


ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις μέσω του ΟΑΕΔ όπως Κοινωφελή Προγράμματα ή Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) αλλά και αιτήσεις ή αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στον ιδιωτικό τομέα σε Ελληνικά και Ξένα Sites. Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κτλ.


Χρήσιμες Πληροφορίες 

Αν δεν έχετε σαρωτή για να σκανάρετε τα αρχεία σας μπορείτε να κατεβάσετε εφαρμογή σάρωσης εγγράφων στο κινητό σας με ένα μόνο κλίκ...ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ με θέμα την πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Ο.Α.Ε.Δ. (Υπουργείο Εργασίας και...

Προκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. σχ. έτους 2021-2022

Δείτε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης σας και την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών σας.

Υπολογίστε εύκολα τα μόριά σας για κάθε προκήρυξη που σας ενδιαφέρει ανά κατηγορία στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναλυτικές Πληροφορίες για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο. 


Όροι & Προϋποθέσεις Αιτήσεων Προκηρύξεων
Οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης του γραφείου μας παρέχονται με βάση τα δεδομένα που προσκομίζει ο υποψήφιος. Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον υποψήφιο σχετικά με την κατάρτιση του φακέλου του (αίτηση και δικαιολογητικά), την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στους αρμόδιους φορείς και την παροχή αποδεικτικών εγγράφων και αντιγράφων. Σε περίπτωση αμέλειας του ενδιαφερομένου για την έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η καταβληθείσα αμοιβή δεν επιστρέφεται.
Το γραφείο μας ουδεμία ευθύνη φέρει για την ορθότητα των στοιχείων που προσκόμισε ο υποψήφιος όπως επίσης και για την πληρότητα του φακέλου, την ευθύνη των οποίων φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας του προσωπικού, δυσλειτουργιών των εφαρμογών ή των ιστοσελίδων, των ειδικών πλατφορμών και της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ή την αποστολή των δικαιολογητικών σε έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, το γραφείο μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημίας που μπορεί να υποστεί ο υποψήφιος συνεπεία των υπηρεσιών που έλαβε από το γραφείο μας και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποζημίωσης του υποψηφίου περιορίζεται στο ύψος της αμοιβής που κατέβαλλε ως προς το κόστος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ο υποψήφιος είναι ο κύριος και μοναδικός υπεύθυνος για την ορθότητα των αιτήσεων και των περιεχομένων στοιχείων, κριτηρίων και δικαιολογητικών. Οφείλει να ενημερώνει και να τροφοδοτεί έγκαιρα και έγκυρα με τα όσα επιθυμεί να συμπεριληφθούν στην αίτηση του.
Ο υποψήφιος οφείλει να παραλάβει έγκαιρα και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, αντίγραφο ή το πρωτότυπο της αίτησης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών που απαρτίζουν στο σύνολο την συμμετοχή του στην όποια διαδικασία. Η παραλαβή θα πρέπει να γίνεται εμπρόθεσμα ώστε να μεσολαβεί επαρκές χρονικό περιθώριο για τυχόν διορθώσεις ή επανυποβολή της αίτησης, αποστολή ή ακύρωση υποβολής και επαναποστολής.
Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης της αίτησης μετά την οριστική υποβολή της είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά, με ή χωρίς ηλεκτρονική ή φυσική αποστολή, ακόμη και χωρίς την καταχώρηση της εάν έχει παραχθεί εργασία προς την ολοκλήρωση ή συμπλήρωσή της, το αντίτιμο της αξίας δεν επιστρέφεται.
Με την εντολή παροχής προεργασίας και διεκπεραίωσης οποιασδήποτε αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε διαγωνισμό αναλαμβάνει το γραφείο μας νοείται αυτομάτως η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος. Ο υποψήφιος κατά την απόδοση εντολής προς το γραφείο συμπληρώνει είτε ο ίδιος είτε το προσωπικό του γραφείου, έγγραφο παραγγελίας / φόρμα αίτησης που σημαίνει ομοίως και εξ ολοκλήρου την αποδοχή των ανωτέρω.
Ο υποψήφιος λαμβάνει γνώση των όρων προφορικά ή γραπτά ή μέσω αναρτημένων ανακοινώσεων ή μέσω της φόρμας αίτησης και ρητά τους αποδέχεται στο σύνολο τους. Σε περίπτωση αντίρρησης το γραφείο δεν αναλαμβάνει κανένα μέρος των υπηρεσιών διεκπεραίωσης των αιτήσεων του.- 

Ανάρτηση: Τετάρτη 7/3/2018


Future Voice Άρτα - Κέντρο Πληροφορικής & Ξένων Γλωσσών - Πιστοποίηση Χειρισμού Η/Υ. Επιδοτούμενα Προγράμματα - Σεμινάρια - Τηλ. Επικοινωνίας 2681.400037 - Περ.Οδός Άρτας.