ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝΔιεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών

Ειδικά λόγω του περιορισμού μετακίνησης και υπολειτουργίας των υπηρεσιών σας γνωστοποιούμε πως αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή εξ αποστάσεως αίτηση, διεκπεραίωση και αποστολή προς τον δημόσιο τομέα.

 • Διαδικασίες e-ΟΑΕΔ
 • Διαδικασίες e-ΕΦΚΑ - ΚΕΠΑ
 • Εξουσιοδοτήσεις (με ψηφιακή γνησιότητα)
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις (με ψηφιακή γνησιότητα)
 • Αίτηση Άυλης Συνταγογράφησης
 • Αιτήσεις Επιδομάτων
 • Πληρωμές λογαριασμών - οφειλών - δόσεων
 • Αιτήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 • Εγγραφή μαθητών στο ΠΣΔ.
 • Αιτήσεις Προκηρύξεων
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις
 • Αποστολή - λήψη email & fax
 • Έκδοση πιστοποιητικών 
 • Πιστοποιητικά Τύπου Α' στρατολογίας
 • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση προς υπηρεσίες,και οποιαδήποτε άλλη εργασία είναι προσβάσιμη με ηλεκτρονικό τρόπο ή εξ αποστάσεως.