ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αγροτών, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Νομικών, Δημοσίων Υπαλλήλων κτλ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ηλεκτρονική αίτηση και διαδικασία υποβολής φακέλου και δικαιολογητικών για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη γήρατος εξ' ιδίου δικαιώματος.


Ενδεικτικά Δικαιολογητικά για Αίτηση Γήρατος

 • Κωδικοί Taxis net & ΑΜΚΑ
 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Λογαριασμός ΙΒΑΝ
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης
 • Ένσημα (καρτέλες κτλ)
 • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ για Επίδομα ανεργίας
 • Διακοπή Εργασιών (ελευθ. επαγ/τίες)
 • Ειδικά έγγραφα για εταιρείες κτλ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ηλεκτρονική αίτηση και διαδικασία υποβολής φακέλου και δικαιολογητικών για μεταβίβαση ή απονομή σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου / ασφαλισμένου.


Ενδεικτικά Δικαιολογητικά για Αίτηση Χηρείας

 • Κωδικοί Taxis net & ΑΜΚΑ
 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Λογαριασμός ΙΒΑΝ
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης
 • Ένσημα & Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
 • Πιστοποιητικό Θανάτου
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ηλεκτρονική αίτηση και διαδικασία υποβολής φακέλου και δικαιολογητικών καθώς και εισηγητικού φακέλου, για σύνταξη λόγω αναπηρίας  (από νόσο ή ατύχημα).


Ενδεικτικά Δικαιολογητικά για Αίτηση Αναπηρίας

 • Κωδικοί Taxis net 
 • ΑΜΚΑ
 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Λογαριασμός ΙΒΑΝ
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης
 • Ένσημα & Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
 • Γνωμάτευση (Εισηγ. Φάκελος ΚΕΠΑ)
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ για Επίδομα ανεργίας
 • Λοιπά έγγραφα (πχ τυφλότητας κτλ)

* Ενημερωθείτε για όλα τα δικαιολογητικά ανάλογα με την προσωπική, οικογενειακή ή επαγγελματική σας κατάσταση.

** Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ, κωδικού TaxisNet & Ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού. 


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης Διαφόρων Κλάδων


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ποιοι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης στην αίτηση αυτοματοποιημένης διαδικασίας;

Από τις 23/07/2020 το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ έχει ξεκινήσει την παραγωγική του λειτουργία και εκδίδει αυτόματα τις συντάξεις λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ καθώς και για τα αιτήματα μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου από 01/03/2020 (για όλους τους τ. φορείς), βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεως λόγω γήρατος και βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης.

Σύμφωνα με το διοικητικό σχεδιασμό, στην ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων θα ενσωματωθούν σταδιακά όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες, αρχής γενομένης από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας (για όλους τους τέως φορείς του ΟΓΑ συμπεριλαμβανομένου) μέχρι το τέλος του έτους σε πιλοτικό στάδιο και από το Μάρτιο του 2021 σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, ενώ μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν ενταχθεί και οι υπόλοιπες κατηγορίες συντάξεων.

 • Τι σημαίνει «θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος»;

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης. Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημερών ασφάλισης και της ηλικίας. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με αίτηση συνταξιοδότησης οποτεδήποτε.

 • Ποιος νόμος καθορίζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος;

Από τις 19 Αυγούστου 2015 ισχύουν ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για όλους τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (εγκ. 52/2015 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - και εγκ.2/2016 τ. ΟΑΕΕ).

Οι ασφαλισμένοι που πριν από την ημερομηνία αυτή είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην υπηρεσία συντάξεων κάθε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).

 • Ποιο είναι το Υποκατάστημα e - ΕΦΚΑ που θα επεξεργαστεί την συνταξιοδοτική μου περίπτωση;

Στην περίπτωση που η συνταξιοδοτική σας περίπτωση εξεταστεί εκτός αυτοματοποιημένης διαδικασίας, το σύστημα ενημερώνει τον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα στοιχεία κατοικίας που διαθέτει ο e- ΕΦΚΑ για τον αιτούντα. Στην περίπτωση που δεν αντιστοιχηθούν τα στοιχεία κατοικίας που διαθέτει ο e-ΕΦΚΑ για τον αιτούντα, ο αιτών πριν την οριστική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης πρέπει να επιλέξει από λίστα τον νομό και στην συνέχεια το υποκατάστημα.
Επισημαίνεται πως οι μισθωτοί ασφαλισμένοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητάς τους.

 • Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης;

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με μόνο χρόνο ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ και για αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, για ημερομηνία θανάτου από 1/3/2020 και μετά, η διαδικασία έκδοσης απόφασης συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέχρι να ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα της αυτόματης απονομής σύνταξης, ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων κυμαίνεται, ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας, την πληρότητα των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και τις απαραίτητες προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες, όπως, π.χ., όταν υπάρχει διαδοχικός ή παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

 • Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;

Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί ή εάν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συμπληρώσετε προκειμένου να σας χορηγηθεί.

 • Είμαι συνταξιούχος λόγω θανάτου και θα υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;

Υπάρχει δικαίωμα σε δεύτερη προσωρινή σύνταξη όταν χορηγείται άλλη κύρια σύνταξη από διαφορετική αιτία (οριστική ή προσωρινή), δηλαδή μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος στον συνταξιούχο που ήδη λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου.

 • Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;

Εφόσον υποβληθεί αίτημα και υπάρχει δικαίωμα για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, καταβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ή την ολοκλήρωση τυχόν αναγνωρίσεων πλασματικού χρόνου ασφάλισης για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 • Μπορώ να υποβάλλω αίτημα να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης άμεσα;

Στις περιπτώσεις, που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης που δεν έχει ενταχθεί στην αυτόματη απονομή και έχει παρέλθει τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της, ο υποψήφιος συνταξιούχος μπορεί για να ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεσή του κατά προτεραιότητα μόνο για σοβαρό λόγο. Συγκεκριμένα, μπορεί να επικαλεστεί σοβαρούς λόγους υγείας, που έχουν πιστοποιηθεί από γνωμάτευση σε ισχύ, ή ιδιαίτερα σοβαρούς οικονομικούς λόγους σε συνδυασμό με την οικογενειακή του κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεται, δεν έχει προϋποθέσεις να λάβει προσωρινή ή άλλη οριστική σύνταξη και έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση του αιτήματος γίνεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας. (Γ32/33/1638106/18.12.2017 )

 • Πού και πώς κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α; 

Από 16/09/2022 η αίτηση για αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α υποβάλλεται ανεξαρτήτως του πού θέλουμε να την χρησιμοποιήσουμε μετά. Δηλαδή κάνουμε αίτηση για πιστοποίηση και μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) σε όποιο Φορέα και για όποια παροχή θέλουμε. Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο epan.gov.gr. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184). Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ. 

 • Δεν έχω πρόσβαση ο ίδιος στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση κάποιος άλλος για λογαριασμό μου ή να υποβάλω αίτηση με κάποιο άλλο τρόπο; 

Εάν δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε μπορείτε: (α) είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας (β) είτε να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος. 

 • Είμαι νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ατόμου με αναπηρία. Μπορώ να κάνω εγώ την αίτηση; 

Ναι, αναρτώντας στην πλατφόρμα ο ίδιος ή προσκομίζοντας στο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης έγγραφο που πιστοποιεί την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση. 

 • Υπέβαλα την αίτηση μέσω του gov.gr, τι πρέπει να κάνω τώρα; 

Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, ΚΚ, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο. Μόλις ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιήσει τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να διοργανώσει ραντεβού για αξιολόγηση από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την έκδοση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), ο πολίτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου επιθυμεί. 

 • Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α;

Τα είδη αιτήσεων που είναι διαθέσιμα, μέσω του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας αφορούν στις εξής διαδικασίες αξιολόγησης: (α) Αρχική αίτηση για αξιολόγηση, η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά, είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.). (β) Αίτηση παράτασης, η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. για να λάβει νέα Γ.Α.Π.Α. που πιστοποιεί την αναπηρία του. (γ) Αίτηση αναθεώρησης, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α.. (δ) Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί κατ' αρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α.. Για τη διαδικασία προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας πιστοποίησης, οι πολίτες θα συνεχίζουν να απευθύνονται στο ΚΕ.Π.Α., μέχρι της παραγωγικής ενσωμάτωσης και αυτής της διαδικασίας στο νέο σύστημα. 

 • Τι πρέπει να πάρω μαζί μου ως δικαιολογητικά όταν πάω να υποβάλω την αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης; 

Οι πολίτες που θα πάνε να υποβάλουν αίτηση στα ΚΕΠ, ΚΚ ή Γραμματείες ΚΕΠΑ, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, τα κάτωθι έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία: 1. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος. 

2. Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος. 

3. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης. 

4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. 

      Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής: 

      a. άδεια διαμονής σε ισχύ 

     b. βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», είτε η απλή «λευκή βεβαίωση»           οσον αφορά στην κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους) 

     c. εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D) 

     d. άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ 

5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). 

6. Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση 

Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γ.Α.Π.Α.. 

2. Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας. 

 • Θέλω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη ή για σύνταξη γήρατος λόγω αναπηρίας συζύγου/τέκνου/αδελφού ή γήρατος λόγω αναπηρίας του ν. 612/1977. Τι πρέπει να κάνω; 

Από 16/09/2022 για να κάνω αίτηση για σύνταξη αναπηρίας πρέπει να υποβάλω και τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που θα πάρω μετά την εξέτασή μου από το ΚΕ.Π.Α. Αν υποβάλω την αίτηση για σύνταξη στον eΕΦΚΑ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). 

Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και εντός 4 μηνών αφού παραλάβω τη Γ.Α.Π.Α. πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρική σύνταξη. 

 • Θέλω να κάνω αίτηση για επίδομα (εξωιδρυματικό ή απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ ή αναπηρικό προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ). Τι πρέπει να κάνω; 

Από 16/09/2022 για να κάνω αίτηση για επίδομα αναπηρίας πρέπει να υποβάλω και τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που θα πάρω μετά την εξέτασή μου από το ΚΕ.Π.Α. Αν υποβάλω την αίτηση για το επίδομα στον e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχα, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και εντός 4 μηνών αφού παραλάβω τη Γ.Α.Π.Α. πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρική επίδομα. 

 • Θέλω να κάνω αίτηση για λοιπή κοινωνική παροχή, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και τέλη ταξινόμησης. Τι πρέπει να κάνω; 

Όπως και πριν τις 16.09.2022, για να κάνει κάποιος αίτηση για λοιπή κοινωνική παροχή, πρέπει πρώτα να έχει παραλάβει τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.). Συνεπώς, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο νέο σύστημα του ΚΕ.Π.Α. και αφού παραλάβει τη Γ.Α.Π.Α., να υποβάλει αίτηση στη φορολογική διοίκηση. 

 • Έχω ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ (αναπηρίας, γήρατος λόγω αναπηρίας) ή αίτηση για προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ (εκτός Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πατρών) ή αίτηση στην ηλεκτρονική υπηρεσία "Διαχείριση αιτήματος ΚΕ.Π.Α." μέχρι και τις 15.09.2022. Πρέπει να κάνω κάτι τώρα που αλλάζει το σύστημα; 

Εάν μέχρι και τις 15.09.2022 έχετε υποβάλει κάποια από τις παραπάνω αιτήσεις για την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό η πιστοποίηση της αναπηρίας από το Κ.Ε.ΠΑ., δεν απαιτείται να κάνετε νέα αίτηση. Η αξιολόγηση και πιστοποίησή σας θα πραγματοποιηθεί από το ΚΕ.Π.Α. με βάση την προϊσχύουσα διαδικασία. Οφείλετε να προχωρήσετε σε προσκόμιση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου στο Κ.Ε.ΠΑ., εφόσον σας έχει ζητηθεί. 

 • Έχω ετοιμάσει τον έγχαρτο ιατρικό εισηγητικό μου φάκελο, αλλά δεν έχω κάνει μέχρι τις 15.09.2022 κάποια αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας στο ΚΕ.Π.Α.. Τι κάνω; 

Εάν (α) το αίτημά σας αφορά λοιπές κοινωνικές παροχές, και όχι σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας και (β) οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2022, τότε μπορείτε να προσέλθετε σε μία γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και να υποβάλετε το αίτημά σας και τον έγχαρτο εισηγητικό φάκελο. Εάν το αίτημά σας αφορά σύνταξη ή επίδομα και δεν έχει υποβληθεί μέχρι 15.09.2022 ή (β) ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος έχει ημερομηνία μεταγενέστερη της 15ης.09.2022, τότε από 16.09.2022, η αίτηση πιστοποίησης από το ΚΕ.Π.Α. και η κατάρτιση του ιατρικού εισηγητικού φακέλου πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Συνεπώς, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στο σύστημα από 16.09.2022, αλλά ο ιατρικός εισηγητικός φάκελος θα πρέπει να καταρτιστεί εκ νέου από τους ιατρούς επιλογής σας ηλεκτρονικά. 

 • Λαμβάνω ήδη παροχή από τον e-ΕΦΚΑ λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το Κ.Ε.ΠΑ; 

Το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α. σας, μπορείτε να υποβάλετε μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτημα για επανεξέτασή σας από το Κ.Ε.ΠΑ. Η αίτηση παράτασης ισχύος της Γ.Α.Π.Α. λογίζεται ως αίτηση παράτασης καταβολής της παροχής και διαβιβαστεί αυτόματα στον φορέα που θα δηλώσετε, ώστε να μην απαιτείται η υποβολή άλλης αίτησης. 

 • Λαμβάνω ήδη παροχή από τον ΟΠΕΚΑ λόγω της πιστοποιημένης αναπηρίας μου, η οποία θα λήξει στο επόμενο διάστημα. Πού υποβάλλω αίτηση για παράταση της παροχής, μέχρι να εξεταστώ από το Κ.Ε.ΠΑ; 

Το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α. σας, μπορείτε να υποβάλετε μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας αίτημα για επανεξέτασή σας από το Κ.Ε.Π.Α.. Μετά την υποβολή αίτησης παράτασης στο σύστημα, θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση παράτασης καταβολής της παροχής στα Κέντρα Κοινότητας.

 • Για να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας είναι απαραίτητη η δημιουργία Γενικού και Ειδικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας για τα ΚΕΠΑ;

Πριν την υποβολή αίτησης λόγω αναπηρίας είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος / ασθενής να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας πάθησης του προκειμένου να συμπληρώσει υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας για τα ΚΕ.Π.Α. (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.). 

Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, σε κάθε περίπτωση που η κύρια ή η τυχόν συνυπάρχουσα των αιτούντων είναι μία από τις κάτωθι: ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ (αναλόγως τη διάγνωση: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο Sjogren, οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια, σκληροδερμία, συστηματική αγγειϊτιδα, δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, λοιπά ρευματικά νοσήματα, νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα), ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ή ΙΙ, ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΠΑΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ / ΑΥΤΙΣΜΟΣ / ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ.

 • Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω γήρατος;

Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της κατάθεσης της αίτησης
συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Γ.Ε. Σ80/1/16692/8.1.2019)

 • Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω αναπηρίας;

Η σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

 • Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω θανάτου;

Η σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο επήλθε ο θάνατος. Η καταβολή όμως της σύνταξης αυτής δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο του ενός έτους πριν από το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης για απονομή σύνταξης. [Ν.4554/18-07-2018]

 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης;

Με την έκδοση εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ειδοποιήσετε εγγράφως κάθε αρμόδια Υπηρεσία του e - ΕΦΚΑ στην περίπτωση που αναλάβετε εργασία ή λάβετε σύνταξη στο μέλλον από οποιονδήποτε Φορέα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Επιπλέον υποχρεούστε να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής ή και ασφαλιστικής σας κατάστασης ή των προστατευόμενων προσώπων για τα οποία χορηγούνται παροχές, καθώς και στην περίπτωση αλλαγής της ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας σας.