ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αγροτών, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Νομικών, Δημοσίων Υπαλλήλων κτλ.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ηλεκτρονική αίτηση και διαδικασία υποβολής φακέλου και δικαιολογητικών για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη γήρατος εξ' ιδίου δικαιώματος.


Ενδεικτικά Δικαιολογητικά για Αίτηση Γήρατος

 • Κωδικοί Taxis net & ΑΜΚΑ
 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Λογαριασμός ΙΒΑΝ
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης
 • Ένσημα (καρτέλες κτλ)
 • Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ για Επίδομα ανεργίας
 • Διακοπή Εργασιών (ελευθ. επαγ/τίες)
 • Ειδικά έγγραφα για εταιρείες κτλ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Ηλεκτρονική αίτηση και διαδικασία υποβολής φακέλου και δικαιολογητικών για μεταβίβαση ή απονομή σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου / ασφαλισμένου.


Ενδεικτικά Δικαιολογητικά για Αίτηση Χηρείας

 • Κωδικοί Taxis net & ΑΜΚΑ
 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Λογαριασμός ΙΒΑΝ
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης
 • Ένσημα & Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
 • Πιστοποιητικό Θανάτου
 • Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
 • Πιστοποιητικό Εγγύτερων Συγγενών

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ηλεκτρονική αίτηση και διαδικασία υποβολής φακέλου και δικαιολογητικών καθώς και εισηγητικού φακέλου, για σύνταξη λόγω αναπηρίας  (από νόσο ή ατύχημα).


Ενδεικτικά Δικαιολογητικά για Αίτηση Αναπηρίας

 • Κωδικοί Taxis net 
 • ΑΜΚΑ
 • Δελτίο Ταυτότητας
 • Λογαριασμός ΙΒΑΝ
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Πιστοποιητικό Οικογ. Κατάστασης
 • Ένσημα & Ασφαλιστικά Βιβλιάρια
 • Γνωμάτευση (Εισηγ. Φάκελος ΚΕΠΑ)
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ για Επίδομα ανεργίας
 • Λοιπά έγγραφα (πχ τυφλότητας κτλ)

* Ενημερωθείτε για όλα τα δικαιολογητικά ανάλογα με την προσωπική, οικογενειακή ή επαγγελματική σας κατάσταση.

** Σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων απαιτείται η έκδοση ΑΦΜ & Ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού. 


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης Διαφόρων Κλάδων


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Ποιοι ασφαλισμένοι έχουν την δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για απονομή σύνταξης στην αίτηση αυτοματοποιημένης διαδικασίας;

Από τις 23/07/2020 το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ έχει ξεκινήσει την παραγωγική του λειτουργία και εκδίδει αυτόματα τις συντάξεις λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους με αποκλειστικό χρόνο ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ καθώς και για τα αιτήματα μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου από 01/03/2020 (για όλους τους τ. φορείς), βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων χρόνου ασφάλισης του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ για τις περιπτώσεις απονομής συντάξεως λόγω γήρατος και βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων πληρωμών συντάξεων για τις περιπτώσεις μεταβίβασης.

Σύμφωνα με το διοικητικό σχεδιασμό, στην ψηφιακή διαδικασία απονομής συντάξεων θα ενσωματωθούν σταδιακά όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες, αρχής γενομένης από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας (για όλους τους τέως φορείς του ΟΓΑ συμπεριλαμβανομένου) μέχρι το τέλος του έτους σε πιλοτικό στάδιο και από το Μάρτιο του 2021 σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, ενώ μέχρι το τέλος του 2021 θα έχουν ενταχθεί και οι υπόλοιπες κατηγορίες συντάξεων.

 • Τι σημαίνει «θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος»;

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος σημαίνει ότι ταυτόχρονα έχουν συμπληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης. Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημερών ασφάλισης και της ηλικίας. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με αίτηση συνταξιοδότησης οποτεδήποτε.

 • Ποιος νόμος καθορίζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος;

Από τις 19 Αυγούστου 2015 ισχύουν ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για όλους τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 (εγκ. 52/2015 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - και εγκ.2/2016 τ. ΟΑΕΕ).

Οι ασφαλισμένοι που πριν από την ημερομηνία αυτή είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις αυτές.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην υπηρεσία συντάξεων κάθε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κλπ).

 • Ποιο είναι το Υποκατάστημα e - ΕΦΚΑ που θα επεξεργαστεί την συνταξιοδοτική μου περίπτωση;

Στην περίπτωση που η συνταξιοδοτική σας περίπτωση εξεταστεί εκτός αυτοματοποιημένης διαδικασίας, το σύστημα ενημερώνει τον ασφαλισμένο σύμφωνα με τα στοιχεία κατοικίας που διαθέτει ο e- ΕΦΚΑ για τον αιτούντα. Στην περίπτωση που δεν αντιστοιχηθούν τα στοιχεία κατοικίας που διαθέτει ο e-ΕΦΚΑ για τον αιτούντα, ο αιτών πριν την οριστική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης πρέπει να επιλέξει από λίστα τον νομό και στην συνέχεια το υποκατάστημα.
Επισημαίνεται πως οι μισθωτοί ασφαλισμένοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας τους, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο υποκατάστημα της έδρας της δραστηριότητάς τους.

 • Πόσος χρόνος απαιτείται για την έκδοση απόφασης συνταξιοδότησης;

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με μόνο χρόνο ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ και για αιτήσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, για ημερομηνία θανάτου από 1/3/2020 και μετά, η διαδικασία έκδοσης απόφασης συνταξιοδότησης ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης.

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις και μέχρι να ενταχθούν σταδιακά στο σύστημα της αυτόματης απονομής σύνταξης, ο χρόνος διεκπεραίωσης των αιτήσεων κυμαίνεται, ανάλογα με τη σειρά προτεραιότητας, την πληρότητα των στοιχείων του συνταξιοδοτικού φακέλου και τις απαραίτητες προσυνταξιοδοτικές διαδικασίες, όπως, π.χ., όταν υπάρχει διαδοχικός ή παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός φορείς που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

 • Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;

Ναι, εκτός αν έχετε δηλώσει στην αίτηση συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμείτε να σας χορηγηθεί ή εάν δεν έχετε τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα συμπληρώσετε προκειμένου να σας χορηγηθεί.

 • Είμαι συνταξιούχος λόγω θανάτου και θα υποβάλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος. Δικαιούμαι προσωρινή σύνταξη;

Υπάρχει δικαίωμα σε δεύτερη προσωρινή σύνταξη όταν χορηγείται άλλη κύρια σύνταξη από διαφορετική αιτία (οριστική ή προσωρινή), δηλαδή μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος στον συνταξιούχο που ήδη λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου.

 • Σε πόσο χρονικό διάστημα θα μου χορηγηθεί η προσωρινή σύνταξη;

Εφόσον υποβληθεί αίτημα και υπάρχει δικαίωμα για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, καταβάλλεται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών ή την ολοκλήρωση τυχόν αναγνωρίσεων πλασματικού χρόνου ασφάλισης για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ' απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία ή για όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 • Μπορώ να υποβάλλω αίτημα να εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης άμεσα;

Στις περιπτώσεις, που έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης που δεν έχει ενταχθεί στην αυτόματη απονομή και έχει παρέλθει τρίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της, ο υποψήφιος συνταξιούχος μπορεί για να ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεσή του κατά προτεραιότητα μόνο για σοβαρό λόγο. Συγκεκριμένα, μπορεί να επικαλεστεί σοβαρούς λόγους υγείας, που έχουν πιστοποιηθεί από γνωμάτευση σε ισχύ, ή ιδιαίτερα σοβαρούς οικονομικούς λόγους σε συνδυασμό με την οικογενειακή του κατάσταση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεται, δεν έχει προϋποθέσεις να λάβει προσωρινή ή άλλη οριστική σύνταξη και έχει καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αξιολόγηση του αιτήματος γίνεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας περιφερειακής υπηρεσίας. (Γ32/33/1638106/18.12.2017 )

 • Για να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας είναι απαραίτητη η δημιουργία Γενικού και Ειδικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας για τα ΚΕΠΑ;

Πριν την υποβολή αίτησης λόγω αναπηρίας είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος / ασθενής να απευθυνθεί στον θεράποντα ιατρό ειδικότητας της κύριας πάθησης του προκειμένου να συμπληρώσει υπεύθυνα και με πλήρη γνώση των συνεπειών του νόμου τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο Παροχών Αναπηρίας για τα ΚΕ.Π.Α. (ιστορικό, παρούσα κατάσταση, ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή, συνυπάρχουσες παθήσεις κ.λπ.). Από 1.1.2018, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τους θεράποντες ιατρούς και Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι Παροχών Αναπηρίας, που συνυποβάλλονται με τον ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ, σε κάθε περίπτωση που η κύρια ή η τυχόν συνυπάρχουσα των αιτούντων είναι μία από τις κάτωθι: ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ (αναλόγως τη διάγνωση: ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ψωριασική αρθρίτιδα, σύνδρομο Sjogren, οροαρνητική σπονδυλαρθροπάθεια, σκληροδερμία, συστηματική αγγειϊτιδα, δερματομυοσίτιδα-πολυμυοσίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, λοιπά ρευματικά νοσήματα, νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα), ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ή ΙΙ, ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ, ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΠΑΘΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΘΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ / ΑΥΤΙΣΜΟΣ / ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ.

 • Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο του εισηγητικού φακέλου;

Ο εισηγητικός φάκελος διατίθενται από όλα τα Υποκαταστήματα Μισθωτών ΕΦΚΑ ή αντλούνται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr καθώς επίσης μπορείτε να παραλάβετε τα έγγραφα και από το γραφείο μας.

 • Για να υποβάλλω αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας είναι απαραίτητη η προηγούμενη υγειονομική κρίση από ΚΕ.Π.Α.;

Όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από το φορέα, αποστέλλεται Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης στον ασφαλισμένο ώστε να απευθυνθούν με όλα τα δικαιολογητικά, σε μία από τις 54 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α της επιλογής του. Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε ΒΥΕ) ο ασφαλισμένος θα κληθεί να προσκομίσει Παράβολο είσπραξης αξίας 46,14 ευρώ από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 • Είναι απαραίτητο το Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης στον ασφαλισμένο ακόμη και στην περίπτωση παράτασης αναπηρίας;

Στις περιπτώσεις αιτημάτων παράτασης αναπηρίας δεν είναι απαραίτητο το Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης στον ασφαλισμένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασφαλισμένος οφείλει να προσκομίσει στην Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. που υπάρχει ο ιατρικός του φάκελος, αντίγραφο της τελευταίας απόφασης συνταξιοδότησης του από όπου προκύπτει η ακριβής ημερομηνία λήξης της συνταξιοδότησης του.

 • Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω γήρατος;

Η σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου της κατάθεσης της αίτησης
συνταξιοδότησης μήνα. Εάν όμως κατά την ημερομηνία κατάθεσης αυτής της αίτησης δεν συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, η έναρξη του δικαιώματος με τα συνεπαγόμενα οικονομικά αποτελέσματα μεταφέρονται στην πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Γ.Ε. Σ80/1/16692/8.1.2019)

 • Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω αναπηρίας;

Η σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης.

 • Από πότε αρχίζει να καταβάλλεται η σύνταξη λόγω θανάτου;

Η σύνταξη λόγω θανάτου, εφόσον κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο επήλθε ο θάνατος. Η καταβολή όμως της σύνταξης αυτής δεν δύναται να ανατρέξει σε χρόνο μεγαλύτερο του ενός έτους πριν από το τέλος του μήνα υποβολής της αίτησης για απονομή σύνταξης. [Ν.4554/18-07-2018]

 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης;

Με την έκδοση εγκριτικής απόφασης συνταξιοδότησης αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ειδοποιήσετε εγγράφως κάθε αρμόδια Υπηρεσία του e - ΕΦΚΑ στην περίπτωση που αναλάβετε εργασία ή λάβετε σύνταξη στο μέλλον από οποιονδήποτε Φορέα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Επιπλέον υποχρεούστε να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής ή και ασφαλιστικής σας κατάστασης ή των προστατευόμενων προσώπων για τα οποία χορηγούνται παροχές, καθώς και στην περίπτωση αλλαγής της ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας σας.