ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΤΟ ΠΡΩΤΟ CALL CENTER ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ!

Για την υπηρεσία Call Center μπορείτε να ενημερωθείτε από τα γραφεία μας.

Η υπηρεσία παρέχεται 6μέρες/εβδομάδα, 9:00-21:00 (εκτός του ωραρίου κοινής ησυχίας).

Για την παροχή της υπηρεσίας θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση της εκάστοτε επιχείρησης που επιθυμεί την επικοινωνία με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων *GDPR.