ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ


Επιλέξτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από τα παρακάτω που είναι σχετικά με όσα εσείς κατέχετε ανάλογα με τα προσόντα, τα κριτήρια και τις ιδιότητές σας :

 •  Προσωπικά Στοιχεία, Εmail, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
 •  Κωδικοί Taxisnet***
 •  Ταυτότητα (Διαβατήριο, Άδεια παραμονής)
 •  Κωδικοί ΟΑΕΔ για Βεβαίωση χρόνου ανεργίας*
 •  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (σε περίπτωση ανηλίκων τέκνων ή γονέα τρίτεκνου) *
 •  Αν τέκνο τριτέκνου: πιστοποιητικό πατρικής οικογενειακής Κατάστασης*
 •  Αν πολύτεκνος: τότε Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ**** & Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Πατρικής (για τέκνα πολυτέκνου)*
 •  Πτυχία - Απολυτήρια (ανάλογα με την ειδικότητα / κλάδο)
 •  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά - Αναγνωρίσεις
 •  Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών (& μετάφραση*)
 •  Δίπλωμα χειρισμού Υπολογιστών (επικυρωμένο*)
 •  Διπλώματα - Άδειες - Κάρτες Μέλους - Ενώσεων (πχ ΕΝΕ, ΠΣΦ, Τάξεις Λογιστών κλ)
 •  Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από Ασφαλιστικό Φορέα (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ,ΤΕΒΕ, Δημοσίου κλ)*
 •  Αναλυτική κατάσταση ενσήμων*
 •  Βεβαιώσεις Εργοδοτών / Βεβαίωση Ειδικής Εμπειρίας
 •  Αν άτομο / συγγενής ΑΜΕΑ τότε ΚΕΠΑ & Υπεύθυνες Δηλώσεις για συγγενείς ΑΜΕΑ*
 •  Για μονογονεϊκή οικογένεια Διαζευκτήριο & επιμέλεια τέκνων (Δικαστική Απόφαση ή ιδ. Συμφωνητικό)
 •  Βεβαίωση Στρατολογίας (Απολυτήριο ή ΠΣΚ Τύπου Α')*
 •  Βεβαίωση προϋπηρεσίας στρατού
 •  Βεβαιώσεις Σπουδών / Θητείας για τέκνα
 •  Βεβαιώσεις Stage ΟΑΕΔ**
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από τον Δήμο σας (για χρήση του κριτηρίου εντοπιότητας).
 •  Οτιδήποτε άλλο πιστεύετε πως θα μας φανεί χρήσιμο μπορεί να προσκομισθεί.


* Τα δικαιολογητικά αυτά που μπορούν να αναζητηθούν και να εκδοθούν από το γραφείο μας. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε σε υπηρεσία/φορέα. Απαραίτητη η χρήση των Taxis net κωδικών.

** Όσοι δεν διαθέτουν βεβαιώσεις stage θα πρέπει υποβάλλουμε αίτημα αποστολής βεβαίωσης.

*** Κωδικοί προσωπικοί βάσει ΑΦΜ, απευθυνθείτε στον Λογιστή ή την ΔΟΥ σας. Υποχρεωτική η προσκόμιση των κωδικών καθώς δεν δίνεται πρόσβαση με άλλον τρόπο στις πλατφόρμες.

**** Εκδίδεται από το γραφείο Πολυτέκνων, χρόνος έκδοσης 3-4 ημέρες.


Σημαντικές Παρατηρήσεις:

(i) Όσοι έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των δικαιολογητικών μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική Φόρμα αποστολής των αρχείων στο site μας ώστε να αποφύγουν την μετακίνηση τους. (ανεβάστε τα αρχεία σας σε pdf, docx ή jpg πατώντας εδώ : ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

(ii) Μετά την αλλαγή / τροποποίηση της διαδικασίας αιτήσεων του ΑΣΕΠ δεν αποστέλλεται πλέον φάκελος κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά μετά από σχετική ενημέρωση στους υποψηφίους με ανάρτηση ειδικού πίνακα.

(iii) Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ΑΣΕΠ απαιτούν ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 3,00€ (το αναλαμβάνουμε εμείς).


ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το κόστος των αιτήσεων ΑΣΕΠ ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία αίτησης και κυμαίνονται από 40,00 έως 55,00€. Αιτήσεις για προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κυμαίνονται από 25.00 έως 40.00€ ανάλογα με τον τύπο της αίτησης και τον τρόπο κατάθεσής της..

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης απαιτείται η εξόφλησή της, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής / κατάθεσης.


ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

1.Μέσω του site μας ηλεκτρονικά πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο με χρήση μόνο της κάρτας σας. 

OnLine Πληρωμή

2. Μέσω e-banking ή με φυσική τραπεζική κατάθεση/μεταφορά στους παρακάτω λογαριασμούς:

EUROBANKGR59 0260 3110 0001 8020 1286 644

3. Μέσω IRIS στον αριθμό 699.323.0770

Δικαιούχος : Σμύρη Ελένη

 • ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ. 


 • ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.