ΕΠΟΠ 2023

2023-08-01

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για 1700 προσλήψεις ΕΠΟΠ στο στρατό ξηράς, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία.

Δείτε ολόκληρες τις προκηρύξεις για 1700 προσλήψεις ΕΠΟΠ.

 • 964 θέσεις στο Στρατό Ξηράς
 • 430 θέσεις στο Πολεμικό Ναυτικό
 • 298 θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία
 • 8 θέσεις στο Κοινό Νομικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων

Προσόντα και κωλύματα υποψηφίων για κατάταξη:

α. Οι ΕΠΟΠ πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να είναι γεννηθέντες από 1-1-1996 έως 31-12-2004. 

(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.

(4) Να έχουν τις γραμματικές γνώσεις, που καθορίζονται κατά ειδικότητα.

(5) Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την

εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων.

(6) Να έχουν, όσοι ήδη υπηρετούν, θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο Διοικητή τους.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/08/2023


Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει, εφόσον έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και δεν έχουν κωλύματα και συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια κατ' απόλυτη σειρά προτεραιότητας και επιτύχουν στις προβλεπόμενες υγειονομικές-ψυχοτεχνικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Ο όρος υποψήφιος και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για ΑΜ Αρρένων)
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Τίτλοι Σπουδών ( ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ) ανάλογα με την ειδικότητα / Πτυχία & βαθμολογία
 • Ξένες γλώσσες 
 • Πολυτεκνία / Τριτεκνία
 • Προϋπηρεσία στην αιτούμενη ειδικότητα
 • Εντοπιότητα μόνιμων κατοίκων (Θράκης, Δωδεκανήσου και Ανατολικού Αιγαίου)
 • Μοριοδότηση υπηρετούντων, υπηρετήσαντων σε ΕΔ και σε ΟΒΑ