ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


 • Τι κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος?

Σε περίπτωση ατυχήματος επικοινωνώ με τη φροντίδα ατυχήματος ή την οδική βοήθεια(εφόσον παρέχεται στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου του αυτοκινήτου). Τα τηλέφωνα αναγράφονται συνήθως στην πίσω όψη του συμβολαίου μου. Η φροντίδα ατυχήματος αναλαμβάνει να καταγράψει το συμβάν με δήλωση ατυχήματος από τον ασφαλισμένο, να φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα αλλά και το μέρος που έγινε το συμβάν. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθεί η ζημιά στο φιλικό διακανονισμό τότε η φροντίδα ατυχήματος μας βοηθά να συμπληρώσουμε το έντυπο της φιλικής δήλωσης. Συνίσταται να καλούμε την τροχαία όσο απλό και να φαίνεται το συμβάν.


 • Τι είναι ο φιλικός διακανονισμός και τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που η εταιρεία μου δεν ανήκει στο φιλικό διακανονισμό?

Ο φιλικός διακανονισμός ή αλλιώς ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(ΣΑΠ) είναι ένα σύστημα που δημιούργησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου ο πελάτης που αιτείται αποζημίωση να έχει τη δυνατότητα να αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του. Σε περίπτωση που κάποια ασφαλιστική εταιρεία δεν είναι ενταγμένη στο φιλικό διακανονισμό τότε ο παθών θα πρέπει να απευθυνθεί στην ασφαλιστική εταιρεία του ιδιοκτήτη που προκάλεσε το συμβάν. Παρόλα αυτά η Sofos Insurance Agency A.E. διαθέτει τμήμα εξυπηρέτησης ζημιών το οποίο αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να διεκπεραιώσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να κλείσει σύντομα ο φάκελος της ζημιάς.


 • Είναι η φροντίδα ατυχήματος αξιόπιστη και πως με εξυπηρετεί?

Η φροντίδα ατυχήματος είναι πλήρως αξιόπιστη και θεωρείται πολύ ουσιαστική κάλυψη στο ασφαλιστήριο αυτοκινήτων, καθώς η εταιρεία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει την απαραίτητη γραφειοκρατία που ακολουθεί ένα ατύχημα.


 • Αν δεν πάρω την ανανέωση του ασφαλιστηρίου μου στην ημερομηνία λήξης είμαι ακόμη ασφαλισμένος?

Σύμφωνα με το νέο νόμο που αφορά την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων η ανανέωση του συμβολαίου δεν είναι πλέον αυτόματη. Συνεπώς η ανανέωση θα πρέπει να παραλαμβάνεται πριν από τη λήξη του συμβολαίου ώστε να μην υπάρχει κενό διάστημα ασφάλισης.


 • Μπορεί η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία να μην ανανεώσει το συμβόλαιο υγείας μου?

Μεμονωμένα συμβόλαια υγείας δεν μπορεί να ακυρώσει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Παρόλα αυτά έχει το δικαίωμα να καταργήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για όλο το χαρτοφυλάκιό της(πελάτες).


 • Τι είναι τα επενδυτικά προγράμματα ζωής(unit linked)?

Tα επενδυτικά προγράμματα ζωής είναι συμβόλαια ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις. Συνήθως υπάρχουν πλάνα επενδύσεων με κλιμάκωση στον κίνδυνο. Τα συμβόλαια αυτού του τύπου δεν εγγυώνται το κεφάλαιο επένδυσης.


 • Αξίζει να αγοράσω ένα ακριβό ασφαλιστήριο ζωής?

Αξίζει να αγοράσω ένα συμβόλαιο που καλύπτει τις ανάγκες μου και μόνο. Πάντα σε συνεννόηση με τον ασφαλιστή σας θα πρέπει να επιλέγετε συμβόλαια value-for-money.


 • Πως μπορώ να προμηθευτώ το ασφαλιστήριο μου?

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Sofos Insurance Agency A.E. διαθέτει προσωπικό που κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη φέρνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον τόπο διαμονής του ή όπου αλλού ζητήσει εκείνος.


 • Τι εξασφαλίζω με ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας?

Τα συμβόλαια υγείας μας εξασφαλίζουν ότι σε μια δύσκολη κατάσταση της υγείας μας η ασφαλιστική εταιρεία θα αναλάβει το δυσβάσταχτο κόστος της αποκατάστασής της. Αν ο κάτοχος του συμβολαίου επιλέξει να νοσηλευτεί σε συνεργαζόμενη κλινική της ασφαλιστικής, το μόνο που θα χρειαστεί να πληρώσει θα είναι η απαλλαγή, εάν αυτή βέβαια υφίσταται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.


 • Ποια η χρησιμότητα της ασφάλισης και γιατί να δαπανήσω ένα αξιόλογο ποσό?

Η ασφάλιση δεν προϋποθέτει μόνο την εξασφάλιση νομιμότητας για το όχημά μας αλλά μας προστατεύει και από τυχόν δυσάρεστα συμβάντα που μπορεί να προκύψουν σε διάφορους άλλους κλάδους(περιουσία, υγεία κτλ.). Ένα σχετικά δαπανηρό ασφαλιστήριο συμβόλαιο παρέχει πολλές επιπλέον καλύψεις που ίσως μας φαίνονται ασήμαντες, αλλά ουσιαστικά μπορούν να μας απαλλάξουν από δυσβάσταχτα έξοδα και συναισθηματική φόρτιση. Είναι λοιπόν σημαντικό να δαπανήσουμε κάποια επιπλέον χρήματα έτσι ώστε να αποφύγουμε την οικονομική καταστροφή κυρίως αλλά και να νιώθουμε ασφάλεια.


 • Τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω σε περίπτωση νοσηλείας, εφόσον έχω το αντίστοιχο ασφαλιστικό πρόγραμμα?

Πρέπει να συμβουλευτώ άμεσα τον ασφαλιστή μου για να επικοινωνήσω με το κέντρο συντονισμού της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας.


 • Τι κάνω σε περίπτωση που ο γιατρός μου χειρουργεί σε μη συνεργαζόμενη κλινική?

Πλέον όλοι οι γιατροί δέχονται να χειρουργήσουν σε κλινική επιλογής του ασθενή. Συνεπώς δεν υπάρχει κανένα θέμα στην περίπτωση αυτή.