Ηλεκτρονική Αίτηση ΣΟΧ

Ηλεκτρονική Αίτηση για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης διεκπεραίωση της αίτησης και των δικαιολογητικών και η αποστολή των αντιγράφων και των δικαιολογητικών στον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Κόστος Υπηρεσίας: 15,00€

15,00 €