Αίτηση για Κοινωφελή - ΟΑΕΔ

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης διεκπεραίωση της αίτησης και των δικαιολογητικών και η αποστολή των αντιγράφων και των δικαιολογητικών στον υποψήφιο σε ηλεκτρονική μορφή.

Κόστος Υπηρεσίας: 10,00€

10,00 €