ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ

150,00 €