ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "Ε"

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης διεκπεραίωση του μητρώου, της αίτησης και των δικαιολογητικών, το κόστος του παραβόλου και η ηλεκτρονική αποστολή των αντιγράφων και των δικαιολογητικών στον υποψήφιο.

Κόστος Υπηρεσίας: 47,00€

Κόστος Παραβόλου: 3,00€

50,00 €