Αίτηση για ΑΣΕΠ κατηγορίας ΠΕ

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης διεκπεραίωση του μητρώου, της αίτησης και των δικαιολογητικών, το κόστος του παραβόλου και η ηλεκτρονική αποστολή των αντιγράφων και των δικαιολογητικών στον υποψήφιο.

Κόστος Υπηρεσίας: 40,00€

Κόστος Παραβόλου: 3,00€

43,00 €