Αίτηση για ΑΣΕΠ κατηγορίας ΔΕ

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης διεκπεραίωση του μητρώου, της αίτησης και των δικαιολογητικών, το κόστος του παραβόλου και η ηλεκτρονική αποστολή των αντιγράφων και των δικαιολογητικών στον υποψήφιο. 

Κόστος Υπηρεσίας: 30,00€

Κόστος Παραβόλου: 3,00€

33,00 €