ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

(ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΓΛΚ, ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ΟΑΕΕ-ΤΑΕ κτλ)


-ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΉ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΊΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 10,00€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΑΜΕΙΟ (ΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΕΑΕΠ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΤΛ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

45,00 €