ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

2018-03-30

Ψηφιακή Υπογραφή για

Διαγωνισμούς & Οικονομικές Προσφορές προς Δημόσιους Φορείς

Η προώθηση της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ των Φορέων του Δημοσίου μέσω εφαρμογών διαδικτύου, αλλά και μεταξύ των πολιτών/επιχειρήσεων και των Φορέων του Δημοσίου, απαιτεί τη χρήση ψηφιακών υπογραφών.

Η Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου, παρέχει την δυνατότητα στον πολίτη και στον δημόσιο υπάλληλο να εκδώσει δωρεάν προσωπικά ψηφιακά πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς οικονομικών προσφορών, οφείλουν να προμηθευτούν και να τακτοποιηθούν ως χρήστες ψηφιακών υπογραφών με USB FlashToken.

Διαδικασία Απόκτησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού & Προμήθεια USBFlashToken

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου την διαδικασία για την έκδοση κρυπταρίθμου και την πιστοποίηση χρήστη Ψηφιακής Υπογραφής έως και την ολοκληρωση της εγκατάστασης των πιστοποιητικών στο τερματικό του χρήστη-πολίτη.

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση της αίτησης - προσφοράς του επαγγελματία προς τον δημόσιο διαγωνισμό προσφοράς.