ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2019-09-17

210 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 12ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - 5ΗΜΕΡΗ/6ΩΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Αιτήσεις από τις 18 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διακοσίων δέκα ατόμων (210) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα, του Νομού Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων:

164 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
22 ΥΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)
7 ΥΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ)
6 ΥΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ( ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)
11 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (*ΓΙΑ ΙΚΑ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (*ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΠΑ (*ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΠΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία μας καθημερινά (ώρες καταστημάτων εκτός Σαββάτου & Κυριακής)