ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ν.2643/98

2021-08-31

👉 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΜΟΥ 2643/98 ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


Προκηρύξεις 2021 για την πλήρωση θέσεων του άρθρου 3 του Ν.2643/98 (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α.)

Ξεκινά την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 14 αρμόδιες Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του ΟΑΕΔ που προβλέπονται από τον ν. 2643/98 για την κάλυψη περίπου 2.090 θέσεων από ανέργους/ες ειδικών κατηγοριών που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου (άτομα με αναπηρία και συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι κλπ.). Η διαδικασία θα διαρκέσει μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου 2021.


Θα είναι η τελευταία φορά που ο ΟΑΕΔ θα εκδώσει προκήρυξη για τους αφορούντες (ωφελούμενους) του νόμου 2643/1998. Η επόμενη αντίστοιχη προκήρυξη θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ ή το υπουργείο Εσωτερικών.


Κατηγορίες Προστασίας και θέσεις:


- ΑμεΑ: 500 θέσεις

- Συγγενείς ΑμεΑ: 200 θέσεις

- Πολύτεκνοι: 390 θέσεις

- Τρίτεκνοι: 530 θέσεις

- Τέκνα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης: 250 θέσεις

- Τέκνα Αναπήρων Πολέμου: 220 θέσεις


Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

για 1 κατηγορία, 

σε 1 Πρωτοβάθμια Επιτροπή ΟΑΕΔ (Περιφέρεια) και 

για 1 ειδικότητα.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΣ 14 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ