ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 4Κ/2018

2018-04-16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2018

Ξεκινούν την Δευτέρα 30 Απριλίου οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 4Κ/2018 που αφορά 103 μόνιμες προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1Κ/2018) - Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου - Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Κλάδοι / ειδικότητες (Υ.Ε.): ΥΕ Αποθηκάριοι (ΣΕΔ06), ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, ΥΕ Επιμελητών (Κλητήρων), ΥΕ Εργάτες (ΕΤ2), ΥΕ Εργάτες (ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ), ΥΕ Καθαριότητας, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ΥΕ Φύλακες (ΕΚ1), ΥΕ2β ΦΥΛΑΚΩΝ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 30 Απριλίου 2018 και λήγει στις 15 Μαΐου 2018.