ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7Κ/2021 - ΚΕΠ

2021-04-25

3Κ/2021                 4Κ/2021                 5Κ/2021                 6Κ/2021                   7Κ/2021


7Κ / 2021 - ΕΝΑΡΞΗ 5/7/2021  - ΚΕΠ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού :

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

 • ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.)
 • ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.)
 • ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (Δ.Υ.Π.)

3Κ / 2021 -  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΛΗΞΕ)

ΕΛΗΞΕ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ολόκληρη η προκήρυξη ΑΣΕΠ 3Κ/2021 για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών, για Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ και ΔΕ

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟΥ 

(ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ & ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-Γ2)

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(ΔΙΠΛΩΜΑ Η/Υ & ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-Γ1) 

5Κ / 2021  -  ΕΝΑΡΞΗ 9/6/2021 - (ΕΛΗΞΕ)

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ»)-Ν.Π.Δ.Δ., στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)-Ν.Π.Δ.Δ., στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ., στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)-Ν.Π.Δ.Δ., στο «ΑΘΗΝΑ»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ., στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ., στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»)-Ν.Π.Ι.Δ. και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).


6Κ / 2021 - ΕΝΑΡΞΗ 15/6/2021 (ΕΛΗΞΕ)

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η 6K/2021 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 115 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών.

 •  ΠΕ Γεωτεχνικών
 • ΠΕ Δημοσιονομικών
 • ΠΕ Μηχανικών

ΕΛΗΞΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 19/7/2021


4Κ / 2021 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΕΛΗΞΕ)

ΕΛΗΞΕ

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η νέα προκήρυξη μονίμων του ΑΣΕΠ. Πρόκειται για το διαγωνισμό 4Κ/2021 που αφορά στην πλήρωση 76 θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στο Επιμελητήριο Άρτας, στο Επιμελητήριο Εύβοιας, στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ., στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. - Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 11 Μαΐου μέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 • ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΙΔΑΧ)
 • ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΙΔΑΧ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και Μ.Μ.Ε.
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ / ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 • ΠΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ειδικ. Σχεδιασμού & Εφαρμογών
 • ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ)
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΤΕ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΙΔ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ)
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τέσσερις προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Με νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Θα προσληφθούν συνολικά τέσσερις υπάλληλοι δύο διαφορετικών ειδικοτήτων:

 • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες (2 θέσεις)
 • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές-στερεωτικές εργασίες) (2 θέσεις)

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί στα Ιωάννινα - Κάστρο και στις εγκαταστάσεις της Εφορείες Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 28 Απριλίου και ολοκληρώνεται 7 Μαΐου 2021.

ΕΛΗΞΕ