ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 2021

2021-06-22

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

(Αριθμ. Φ.424/28/310799 Σ. 245) Πλήρωση εκατό (100) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ανδρών - γυναικών στο Πολεμικό Ναυτικό. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Την πλήρωση εκατό (100) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ανδρών - γυναικών ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής στο Πολεμικό Ναυτικό για τις εξειδικεύσεις του Παραρτήματος «Α» της παρούσας, στο οποίο αναγράφονται ο αριθμός των θέσεων ανά εξειδίκευση και οι αντίστοιχες γραμματικές γνώσεις που απαιτούνται.


Οι Επαγγελματίες Οπλίτες πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
(1) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

(2) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (γεννηθέντες από
1-1-1994 έως 31-12-2002).

Οι υπηρετούντες ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (OBA), να μην έχουν υπερβεί το
31ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος κατάταξής τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (γεννηθέντες από 1-1-1991 έως 31-12-2002).
(3) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,60μ. οι άνδρες και 1,55μ. οι γυναίκες.


ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ (Β/ΝΟΣ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

  • ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  • ΑΝΕΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ,ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΤΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ κτλ
  • ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΔΙΑΣΩΣΤΗ


Υποβολή αιτήσεων έως το Σάββατο 7/8/2021 23:59