ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2021-06-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ AΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ 'Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 6,5 ΜΗΝΕΣ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)

ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής) ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών ή Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων)

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  ΣΟΧ 2/2021

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ (ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ JCB)