ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 2018

2018-03-30

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

ΟΑΕΔ

Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών

χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις.

Σκοπός του Προγράμματος Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις είναι η ψυχαγωγία των τέκνων χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων για τη διαμονή των παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το έτος 2018 από την 15η Ιουνίου έως την 3η Σεπτεμβρίου και μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου για παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω.

2. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 ημέρες κατ' ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ενημερωθείτε άμεσα από το γραφείο μας για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Αποδεκτές ηλικίες τέκνων που γεννήθηκαν από 01.01.2002 έως 14.06.2012