ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2021

2021-06-29


Φοιτητικό Επίδομα Στέγασης

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ενημέρωση Φοιτητών

Αιτήσεις για το στεγαστικό επίδομα των 1000€


Προθεσμίες-Προϋποθέσεις:

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ.140832/Ζ1/25-8-17(Β΄2993) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης», η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 72647/Ζ1/10-5-2019 (Β΄1688) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 140832/Ζ1/25-8-2017 (Β΄2993) απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΜΗΜΑ Δ΄ - ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2681.306838