Επικουρικό Προσωπικό

2018-11-15

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 30/11/2018. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 


Υποβολή νέων αιτήσεων:
Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από τις 15 Νοεμβρίου 2018 13:00 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2018 24:00. Στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και όσοι/όσες είχαν υποβάλλει αίτηση και κατά την πρώτη εφαρμογή των Ιούλιο του 2018 και είτε δεν έχουν τοποθετηθεί είτε έχουν διαγραφεί.  Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά.  

     Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν. 

     Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής: -όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ -όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και μέχρι τις 15/11/2018 δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα -όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά την 1η εφαρμογή και διεγράφησαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

     Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, και β) κατέχουν άλλη θέση ως 2 επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)