ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2020

2020-02-22

ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ)

Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Α) Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

-όσοι και όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ 

-όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα. 

-όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

Β) Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες α) έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας του, και β) κατέχουν άλλη θέση ως 2 επικουρικό προσωπικό ή υπηρετούν ως προσωπικό σε Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)

Γ) Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δ) Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, αποκλείεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς οι κωδικοί taxisnet δεν θα γίνονται αποδεκτοί από την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν δίνεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή 2 ης μη αποδοχής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ & ΚΛΑΔΩΝ

ΠΕ

 • ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ / ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β΄ΤΑΞΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ - ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 • ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕ

 • ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
 • ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β΄τάξης)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


ΔΕ

 • ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 • ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 • ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
 • ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
 • ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΟΔΗΓΩΝ ( Γ΄ ή Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
 • ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ ΔΙΑΣΩΣΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ / ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ -ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ /ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
 • ΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
 • ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
 • ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΥΕ

 • ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ - ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ - ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ / ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 • Προϋπηρεσία/εμπειρία Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως εξήντα (60) μήνες (έως και 420 μονάδες)    Ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ (Αφορά τους κλάδους ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ και ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ με αποκλειστική προϋπηρεσία σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ) Είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα και έως 24 μήνες (έως και 480 μονάδες)
 • Ανεργία Δώδεκα (12) μονάδες για κάθε έναν από τους πρώτους τέσσερις μήνες και πέραν αυτών, οκτώ (8) μονάδες για κάθε μήνα μέχρι και σαράντα οκτώ (48) μήνες συνολικά (σύνολο έως και 400 μονάδες) 
 • Ανήλικα και προστατευόμενα τέκνα του/της υποψήφιου/-ας.  Για κάθε ένα από τα τέκνα πενήντα (50) μονάδες (έως και τριακόσιες 300 μονάδες 
 • Υποψήφιος/α πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Εβδομήντα (70) μονάδες
 • Υποψήφιος/α τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας Πενήντα (50) μονάδες 
 • Υποψήφιος/α γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. Εκατό (100) μονάδες 
 • Υποψήφιος/α με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%. Εκατό (100) μονάδες 
 • Υποψήφιος/α με τέκνο το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω Εκατό (100) μονάδες 
 • Εντοπιότητα (οι υποψήφιοι λαμβάνουν την εν λόγω μοριοδότηση μόνο για τους φορείς οι οποίοι εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι) Εκατό (100) μονάδες        

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Είναι απαραίτητο να επισυνάψετε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά που αφορούν τα υποχρεωτικά προσόντα και τα μοριοδοτούμενα κριτήρια που έχετε δηλώσει. Πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης θα ήταν καλό να διαβάσετε τα αναρτημένα αρχεία στην αρχική σελίδα εισόδου στο σημείο 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ελληνικής Δημοκρατίας / Άδεια Παραμονής και Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για τους πολίτες τρίτων χωρών) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_iii να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά) 

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης σε ΤοΜΥ ή ως επικουρικό προσωπικό (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ iv να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά) 

4. Βεβαίωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής (για τους άνδρες υποψηφίους και μόνο) 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΠΕ/ΤΕ ή Απολυτήριο Λυκείου / Γυμνασίου / Δημοτικού ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΔΕ/ΥΕ . Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα όπως αναφέρονται στο αρθ.5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης . 

2. Ειδικά για την κατηγορία ΔΜ (Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών)τα πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη 4 κατηγορία όπως αυτή αναλύεται στο αρχείο ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΑ φύλλο ΔΜ. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλλεται αντίγραφο. 

3. Βεβαίωση / Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή/και Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ όπου απαιτείται και μόνο. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: α) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του ασφαλιστικού φορέα και Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη (σαφέστερες οδηγίες θα βρείτε στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δε μπορεί να εξασφαλίσει Βεβαίωση προϋπηρεσίας από κάποιον ή απ' όλους τους εργοδότες τότε συμπληρώνει το πρότυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εμπειρίας όπως αυτό υπάρχει αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και ακυρώνεται η αίτηση. Με εξαίρεση τις αιτήσεις των υποψήφιων οι οποίοι/ες κατά την υποβολή της αίτησης είναι εργαζόμενοι/ες και δεν φαίνεται το τελευταίο 3μηνο εργασίας τους στην Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αλλά οι ίδιοι το έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση και αναγράφονται αυτοί οι μήνες στην Βεβαίωση Εργοδότη ή στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας. Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΙΚΑ), π.χ. ταμείο Ο.Α.Ε.Ε., Νομικών, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαίωση Προϋπηρεσίας Ασφαλιστικού φορέα θεωρείτε το έγγραφο που δίδει ο εκάστοτε ασφαλιστικός φορέας για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ. Επίσης, οι Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από ιδιώτες εργοδότες πρέπει να είναι 5 επικυρωμένες από δικηγόρο. αα) Για τους νοσηλευτές/τριες ή βοηθούς νοσηλευτές/τριες οι οποίοι θα δηλώσουν ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ εκτός από τη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα πρέπει να επισυνάψουν απαραίτητα Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του εργοδότη και μόνο, επικυρωμένη από δικηγόρο όταν προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα (δεν θα γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις εμπειρίας που αναφέρονται στο α)) στην οποία θα αναφέρεται ρητά πλην του τομέα απασχόλησης και το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο ασκήθηκε ο/η νοσηλευτής/τρια (π.χ. Ο ......... εργάστηκε ως ΠΕ Νοσηλευτής στο νοσοκομείο μας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από 1- 1-2016 έως και 31-12-2017). Επισημαίνουμε ότι το ανώτατο όριο προϋπηρεσίας είναι οι εξήντα (60) μήνες. Διευκρινίζουμε ότι η Ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ που αφορά μόνο τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων Νοσηλευτικής (με όριο 24 μηνών), συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο όριο των εξήντα (60) μηνών.

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ Βεβαίωση χρόνου ανεργίας ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α κατά την αίτηση του είναι άνεργος (η βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης έως και 5 ημέρες πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης)  

Γ) ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης στο οποίο να αναφέρονται τα ανήλικα τέκνα του/της υποψηφίου/ας και για τα προστατευόμενα τέκνα σαφέστερες οδηγίες θα βρείτε στο αρχείο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

Δ) ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΕΙΤΕ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΤΕΚΝΟ Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

Ε) ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΤΡΤΕΚΝΙΑ ΕΙΤΕ ΩΣ ΓΟΝΕΑΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΤΕΚΝΟ Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 64 ΤΟΥ Ν. 4590/2019. 

ΣΤ) ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

Ζ) ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 7 

Η) ΕΦΟΣΟΝ ΔΗΛΩΘΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. 

Θ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ (δηλώνεται κατά την επιλογή των θέσεων εφόσον δίδεται η δυνατότητα) Το κριτήριο Εντοπιότητας αφορά μόνο τους κατοίκους των νομών και των δήμων όπως αυτοί αναφέρονται στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και αναλυτικά στο αρχείο ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ & ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ που θα βρείτε αναρτημένα στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν το κριτήριο εντοπιότητας κατά τη δήλωση της σειράς προτίμησης των φορέων θα πρέπει να καταθέσουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ στον οποίο διαμένουν. 

Στην καρτέλα ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 

1) Ο/Η υποψήφιος/α έχει δυνατότητα υποβολής αίτησης ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΑ ΔΥΠΕ και σε ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ. Για παράδειγμα ένας υποψήφιος μπορεί να διαθέτει τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα για να υποβάλλει αίτηση για ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, όμως θα πρέπει να επιλέξει για ποιόν από τους δύο κλάδους επιθυμεί να δηλώσει ενδιαφέρον. 

2) Μπορεί να επιλέξει με σειρά προτίμησης, μέχρι και οχτώ (8) φορείς που λειτουργούν στην γεωγραφική αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ επιλογής του. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ πλέον η υποχρέωση των υποψηφίων να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε στις προτιμήσεις τους δυο (2) επιλογές από τους φορείς: Ε.Κ.Ε.Α ή Ε.Ο.Φ ή Ε.Κ.Α.Β ή Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

3) Τέλος στην καρτέλα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ πρέπει επισυνάψτε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα υποχρεωτικά προσόντα και τα κριτήρια μοριοδότησης που έχετε δηλώσει. 

Εφόσον δεν τα επισυνάψετε το σύστημα δε θα σας επιτρέψει να οριστικοποιήσετε την αίτησής σας. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΑ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΦΥΣΙΚΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ