ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 2023

2023-02-17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023 ΚΑΙ 2ΓΕ/2023, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε..

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατάταξης, κατά κλάδο και ειδικότητα για τις ως άνω Προκηρύξεις έχουν καταχωριστεί στα παρακάτω συνοδευτικά αρχεία:


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ