ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΟΧ2/2021

2021-08-19

ΝΕΑ ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

Ο Δήμος Αρταίων ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας 8 μηνών, ανταποδοτικής Υπηρεσίας Υδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων, που εδρεύει στην πόλη της Άρτας.

Θέσεις:

1 άτομο ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (καλαθοφορο)

2 άτομα ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 23/8/2021