ΑΣΕΠ - 6Κ/2018

2018-05-31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

ΘΕΣΕΙΣ:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), (24) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογίας), ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Ψυχιατρικής), ΠΕ Κοινωνικής

Εργασίας, ΠΕ Σωφρονιστικός Ενηλίκων και ΠΕ Ψυχολόγων.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), (7) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας - ειδ. Κοινωνικής Εργασίας, ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας - ειδ. Νοσηλευτικής.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), (557) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και λήγει στις 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018