ΑΣΕΠ 10Κ/2021

2021-11-09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10K/2021

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ :

 1. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
 2. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 3. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 4. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 5. ΠΕ Χημικών Μηχανικών
 6. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 7. ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 8. ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού
 9. ΤΕ Τεχνολόγου Τροφίμων
 10. ΤΕ Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 11. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
 12. ΔΕ Οδηγών Οχημάτων
 13. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 14. ΔΕ Τεχνικού (Ηλεκτρολογικού)
 15. ΔΕ Τεχνικού (Μηχανολογικού)
 16. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ