ΑΑΔΕ ΣΟΧ 1 /2021

2021-06-27

ΑΑΔΕ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2021 

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ) με 242 προσλήψεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 3 ετών (36μηνών), με έδρα τον Νομό Αττικής και συγκεκριμένα στον Κεντρικό & Νότιο Νομέα Αθηνών.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

  • ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτέκτονες)
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Πληροφορικής


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων :Τρίτη 29/06/2021 έως και Πέμπτη 08/07/2021.