4Κ/2022

2022-06-11

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4K/2022

Η 4K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

  •  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή) 
  •  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Ανεξάρτητη Αρχή) 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο


ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ