3Κ/2022

2022-06-11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3K/2022

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 

 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), 
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), 
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ), 
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ),  
 • Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ-πρώην ΑΔΙΠ-), 
 • Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας, 
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
 • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠαΠελ), 
 • Πάντειον Πανεπιστήμιο, 
 • Πολυτεχνείο Κρήτης, 
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 
 • Περιφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
 • Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.


ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ