2Κ/2022

2022-03-09

Αρχίζουν οι αιτήσεις για 473 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της προκήρυξης 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ.

Εκδόθηκε η 2Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.


Η κατανομή των 473 μόνιμων προσλήψεων στο υπ. Μετανάστευσης

Την Πέμπτη, 10 Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.


Οι ειδικότητες που ζητούνται:


Κατηγορία ΠΕ

 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 73
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων 2
 • ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων 2
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 3
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 3
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 3
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 2
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 2
 • ΠΕ Νομικών 6
 • ΠΕ Πληροφορικής 7
 • ΠΕ Στατιστικής 1

Κατηγορία ΤΕ

 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 38
 • ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων 4
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 2
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 11
 • ΤΕ Νοσηλευτών 15
 • ΤΕ Πληροφορικής 17

Κατηγορία ΔΕ

 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 96
 • ΔΕ Οδηγών 40
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 6
 • ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων 5
 • ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρολογίας 7
 • ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας 21
 • ΔΕ Τηλεφωνητών 2

Κατηγορία ΥΕ

 • ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 103