ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΕΠ     

Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και υπεύθυνα την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ, την πλήρη ενημέρωση των υποψηφίων ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, καθώς και πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ορθή συμμετοχή των υποψηφίων στην εκάστοτε προκήρυξη. Αναλαμβάνουμε την κατάθεση αιτήσεων είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως με εξουσιοδότηση, με Πανελλαδική κάλυψη αλλά και από το Εξωτερικό για κατοίκους εξωτερικού που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων:

 • Την συμβουλευτική καθοδήγηση του υποψηφίου.
 • Την στατιστική κατάταξη της προτίμησης των θέσεων.
 • Την συλλογή ή έκδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Την μετάφραση και επικύρωση των τίτλων σπουδών.
 • Την εγγραφή του υποψηφίου στο μητρώο του ΑΣΕΠ.
 • Την ορθή συμπλήρωση της καρτέλας μητρώου υποψηφίου.
 • Την έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.
 • Την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης.
 • Την προετοιμασία του φακέλου.
 • Την αποστολή του φακέλου με courier.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης της αίτησης.
 • Την ενημέρωση του υποψηφίου για την έκδοση αποτελεσμάτων.
 • Την κατάθεση τυχόν ένστασης κατά των αποτελεσμάτων.
 • Την διατήρηση των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονικό φάκελο για επόμενη αίτηση χωρίς να χρειάζεται εκ νέου η συλλογή τους όπου αυτό είναι εφικτό.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ

 • ΠΕ - Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 • ΤΕ- Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
 • ΔΕ - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΥΕ - Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

 • Γραπτοί Διαγωνισμοί.
 • Πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.
 • Ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με επιλογή βάσει ουσιαστικής εκτίμησης των προσόντων των υποψηφίων.


ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΕΠ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε αιτήσεις για πλήρωση θέσεων σε προκηρύξεις μέσω του ΟΑΕΔ όπως Κοινωφελή Προγράμματα ή Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) αλλά και αιτήσεις ή αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στον ιδιωτικό τομέα σε Ελληνικά και Ξένα Sites. Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ Αναπληρωτών εκπαιδευτικών κτλ.


Χρήσιμες Πληροφορίες 


ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δείτε μερικές από τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή της αίτησης σας και την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών σας.

Υπολογίστε εύκολα τα μόριά σας για κάθε προκήρυξη που σας ενδιαφέρει ανά κατηγορία στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αναλυτικές Πληροφορίες για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω αρχείο. 


Future Voice Άρτα - Κέντρο Πληροφορικής & Ξένων Γλωσσών - Πιστοποίηση Χειρισμού Η/Υ. Επιδοτούμενα Προγράμματα - Σεμινάρια - Τηλ. Επικοινωνίας 2681.400037 - Περ.Οδός Άρτας.